Spłaciłeś przed terminem kredyt konsumencki. Być może przysługuje Ci zwrot prowizji i kosztów związanych z kredytem.

Spłaciłeś przed terminem kredyt konsumencki. Być może przysługuje Ci zwrot prowizji i kosztów związanych z kredytem.

Jeżeli zawarłeś jako konsument umowę kredytu (pożyczki) po 18 grudnia 2011 r. i przed ustalonym w umowie terminie dokonałeś spłaty tego kredytu ze środków własnych, konsolidacji lub przeniesienia kredytu do innego banku...

Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy związany z zagrożeniem epidemii koronawirusa COVID-19

Epidemia Koronawirusa COVID-19, a wykonywanie przez rodzica kontaktów z dzieckiem

Epidemia koronawirusa poza wpływem na nasze życie codzienne, może również mieć wpływ na sprawowanie opieki nad dzieckiem i realizację z nim kontaktów. W sytuacji bowiem, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu...

Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy związany z zagrożeniem epidemii koronawirusa COVID-19

Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy związany z zagrożeniem epidemii koronawirusa COVID-19

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych...

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu wypoczynkowego z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19 ?

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu wypoczynkowego z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19 ?

Przepisy prawa pracy zasadniczo nie przewidują możliwości udzielenia „przymusowego” urlopu wypoczynkowego również w związku koronawirusem COVID-19.

Praca zdalna podczas pandemii koronawirusa COVID-19. Czy można odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Praca zdalna podczas pandemii koronawirusa COVID-19. Czy można odmówić wykonywania pracy zdalnej?

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Zmiana siedziby Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztof Wojsa Oleśnica

Koronawirus COVID-19 a obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Konstytucja RP każdemu gwarantuje prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66 ust. 1 Konstytucji RP). Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa, w tym m. in. kodeks pracy

Zmiana siedziby Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztof Wojsa Oleśnica

Zmiana siedziby Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztof Wojsa Oleśnica

Szanowni Państwo, Niniejszym informujemy, że z dniem 2 stycznia 2019 r. Kancelaria Radcy Prawnego zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Wojsa
Ul. Młynarska 7
56-400 Oleśnica