Wydziedziczenie, Radca Prawny Oleśnica, Prawnik Oleśnica, Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica
Porady Prawne Oleśnica, Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica, Prawnik Oleśnica, Radca Prawny Oleśnica

Porady Prawne Oleśnica - Wydziedziczenie
Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica


Prawo spadkowe: Wydziedziczenie

Czym jest wydziedziczenie ?

Wydziedziczenie jest instytucją prawa pozwalającą spadkodawcy na pozbawienie prawa do zachowku osób do zachowku uprawnionych z mocy ustawy, tj. zstępnych, małżonka i rodziców.


Kiedy spadkodawca może wydziedziczyć ?

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:
1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci
3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych


W jaki sposób wydziedziczyć ?

Spadkodawca swoją wolę wydziedziczenia spadkobiercy musi zawrzeć testamencie. Jednocześnie zobowiązany jest do wskazania w testamencie przyczyny wydziedziczenia. Podana przez spadkodawcę przyczyna wydziedziczenia powinna istnieć w chwili sporządzenia testamentu oraz być prawdziwa.


Jakie są skutki wydziedziczenia ?

Wydziedziczenie spadkobiercy powoduje nie tylko utratę przez niego prawa do zachowku, ale także skutkuje tym, że spadkobierca wydziedziczony zostaje wyłączony od dziedziczenia. W przypadku wydziedziczenia to zstępni wydziedziczonego (np. dzieci) będą uprawnieni do zachowku.


Co w sytuacji gdy spadkodawca przebaczył wydziedziczonemu ?

Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. Spadkobierca, który nie zgadza się z wydziedziczeniem, może podważać zasadność i słuszność wydziedziczenia przez spadkodawcę w postępowaniu sądowym o zapłatę zachowku.

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych.