wynagrodzenie dla radcy prawnego, honorarium kancelarii prawnej
porady prawne alimenty, pomoc prawna, porady prawne rozwód, porady prawne separacje

Wynagrodzenie Radcy Prawnego


Wysokość honorarium Kancelarii:

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem, w sposób uwzględniający złożoność problemu oraz niezbędny nakład pracy.

Wprzypadku przedsiębiorców możliwa jest stała współpraca w zamian za miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie dostosowane do potrzeb Klienta oraz charakteru i zakresu świadczonej pomocy prawnej.