Praca zdalna podczas pandemii koronawirusa COVID-19. Czy można odmówić wykonywania pracy zdalnej?

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu wypoczynkowego z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa COVID-19 ?


Koronawirus COVID-19, a przymusowy urlop?

Przepisy prawa pracy zasadniczo nie przewidują możliwości udzielenia „przymusowego” urlopu wypoczynkowego również w związku koronawirusem COVID-19. Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który jest ustalany z zakładową organizacją związkową. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa lub gdy wyraziła ona to zgodę. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.

Czy w okresie wypowiedzenia umowy pracownik musi wykorzystać przysługujący mu urlop?

Jednakże w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu (art. 1671 k.p.). Obowiązek wykorzystania urlopu dotyczy zarówno urlopu bieżącego, jak i zaległego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02.09.2003 r., sygn. I PK 403/02).

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego?

Pracodawca może również zobowiązać pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie bowiem z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p. (czyli w terminie ustalonym w planie urlopu lub w porozumieniu z pracownikiem) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. W takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w powołanym przepisie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02.09.2003 r., sygn. I PK 403/02).

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych.

Prawnik Oleśnica, Radca Prawny Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica, Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica

Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica

Założyciel Kancelarii Radcy Prawnego w Oleśnicy, Prawnik Krzysztof Wojsa jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie został wpisany na listę radców prawnych pod numerem 3099