Spłaciłeś przed terminem kredyt konsumencki. Być może przysługuje Ci zwrot prowizji i kosztów związanych z kredytem.

Spłaciłeś przed terminem kredyt konsumencki. Być może przysługuje Ci zwrot prowizji i kosztów związanych z kredytem.


Zwrot prowizji bankowej

Jeżeli zawarłeś jako konsument umowę kredytu (pożyczki) po 18 grudnia 2011 r. i przed ustalonym w umowie terminie dokonałeś spłaty tego kredytu ze środków własnych, konsolidacji lub przeniesienia kredytu do innego banku, możesz dochodzić zwrotu prowizji i kosztów związanych z kredytem.

Warunkiem jest, aby kwota kredytu gotówkowego nie przekraczała kwoty 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Ograniczenie to nie obejmuje umów o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego.

W celu uzyskania pomocy w odzyskaniu prowizji i kosztów związanych z kredytem skontaktuj się z moją Kancelarią.

Prawnik Oleśnica, Radca Prawny Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica, Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica

Kancelaria Radcy Prawnego Oleśnica, Porady Prawne Oleśnica

Założyciel Kancelarii Radcy Prawnego w Oleśnicy, Prawnik Krzysztof Wojsa jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie został wpisany na listę radców prawnych pod numerem 3099